INON H-100 type II 廣角鏡+Dome Lens Unit II 搭配 Recsea RX100II 鋁合金防水殼安裝示範

卡片機如果要拍出廣角效果,最好加裝INON的廣角鏡:UWL H-100,在水下的視角可以增加到100.8度,如果加裝廣角鏡後再加裝魚眼 Dome Lens Unit II,更可以廣到144.8度。
以下用Recsea RX100II 鋁合金防水殼作為安裝範例:

Evernote Camera Roll 20150327 174325