Menu
Your Cart

F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)

F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)
F.I.T. 閃燈光纖線 for Sea&Sea 閃光燈對應 Nauticam DSLR 防水盒 (10)

[說明]

採用日本原裝進口光纖 內蕊1300條, 訊號傳輸效果佳

新設計L型接頭光纖線 for Sea&Sea 閃燈專用
一邊接頭為Sea&Sea 閃燈接頭, 另一邊接頭為Nauticam DSLR 防水盒接頭

如果您對本商品有任何問題,請在此留下您的意見和建議!

登入註冊 後檢視商品評論!
NTD1,260
  • 庫存: 現貨
  • Model: FO-SSNa

選項及配件: